Clubreglement

Artikel 1

Alleen leden die hun lidgeld of andere bijdrage betaald hebben mogen gebruik maken van de tennisterreinen.

Artikel 2
Iedere speler/speelster dient vooraf te reserveren voor een bepaald uur en een bepaalde dag. Alle reservaties starten op het uur of 1/2 uur.
Indien de spelers die reserveerden 10 minuten na het aanvangsuur niet op het terrein zijn wordt het veld vrijgegeven.
Er is nagenoeg geen beperking op het aantal reservaties en op speelmoment waarop gereserveerd kan worden voor onze leden.

Artikel 3
Ieder lid kan naar de toekomst toe, binnen de ev. 14 dagen, slechts 2 maal reserveren: 1 maal vóór 18u en 1 maal na 18u. Op weekdagen (maandag ->vrijdag) tijdens de maanden juli en augustus; kunnen jeugdspelers slechts reserveren tot 18 uur!
Artikel 4
Tijdens organisaties, interclub of tornooien kan niet gereserveerd worden. Onze club heeft een overeenkomst met TC Lierde dat leden gratis kunnenn reserveren op de terreinen van de andere club, wanneer er tornooien doorgaan op hun club.Artikel 5
Kan men niet spelen op een uur dat vooraf werd gereserveerd, dan dient men ten minste een uur op voorhand te annuleren teneinde reservatie toe te laten aan andere spelers, waarvoor dank.

Artikel 6
De spelers/speelsters mogen het terrein slechts betreden met aangepast tennisschoeisel.

Artikel 7
De spelers dienen na elke speelbeurt de terreinen te vegen en indien nodig te sproeien na en evt. ook vöör het spelen.

Artikel 8
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies of diefstal van tennismateriaal, kledij en persoonlijke bezittingen.

Artikel 9
Men zal geen afval achterlaten noch op noch naast de terreinen

Artikel 10
Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kan het bestuur sancties nemen tegenover een lid, gaande tot uitsluiting