Onderhoud terreinen

Iedereen wenst te spelen in de best mogelijke omstandigheden en de jaarlijkse aanleg van de gravelterreinen vergt een grote investering. Daarom deze praktische tips waarmee we elkaar helpen en respect betonen voor de vrijwilligers die de terreinen onderhouden

Wanneer is een terrein niet bespeelbaar?

Plassen mogen niet verwijderd worden

Waarom sproeien ?

>  Kan vervelend zijn (zeker voor de ogen).

>  Kwaliteit van het tennisterrein gaat sterk achteruit.

>  Extra kosten en werk voor de club.

Hoe sproeien?

Onze terreinen worden 's nachts automatisch gesproeid. Dit zorgt ervoor dat het water niet verdampt en in de grond kan trekken.

Daarnaast, voor (afhankelijk van de vochtgiheid) en na het spelen (bij echte hitte mag dit ook tijdens de partij!), manueel sproeien via de bedieningsknoppen bij de ingang.

Waarom en hoe moet men vegen?


Wanneer moet men vegen?


Tennisschoenen zijn verplicht!!

Andere schoenen, ook loopschoenen, beschadigen ernstig het terrein en zijn bijgevolg absoluut verboden.