Sportongeval

Tennis Vlaanderen heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias een polis sportongevallen.

Elk lid dat bij Tc Brakel is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering.

Daarnaast hebben we sinds 01/01/2018 met Ethias een polis voor vrijwilligers afgesloten.

Dus een verzekering voor iedere vrijwilliger, medewerker, die meewerkt aan clubactiviteiten voor zover die ook lid is van Tc Brakel.


Een echte primeur binnen de sportverzekeringswereld: terugbetaling van een gedeelte van het lidgeld (€70) bij langdurige gedwongen tennisongeschiktheid (voorwaarden: ongeval voor 1 juli en minimum 3 maanden ongeschiktheid).

Aangifte van een ongeval.
Heb je als lid een sportongeval? Meld dit dan meteen aan de contactpersoon van de club: Gregory Josson.
Je hoeft zelf geen aangifte te doen.


De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club, waarbij het betrokken lid van Tennis Vlaanderen, is aangesloten.